Obwodnica Golubia-Dobrzynia – II konsultacje społeczne


Szanowni Państwo,


W dniu 16 lutego br. odbędą się II konsultacje społeczne, których celem jest wybór wariantu rekomendowanego do realizacji dla obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Podczas I konsultacji nie wyłoniono rozwiązania inwestycyjnego, które uzyskałoby akceptację wszystkich zainteresowanych stron. Niniejsza strona ma na celu przedstawienie skorygowanych wariantów.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem proponowanych rozwiązań obwodnicy. Istnieje możliwość pomiaru odległości od danej trasy do np. posesji. Szczegółowy opis rozwiązań zawarto w zakładce OPISY WARIANTÓW.


Szczegóły techniczne będą omawiane w trakcie II konsultacji społecznych:


16.02.2023 r., godz. 16:00

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu

Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

sala nr 1 (sala miejska)


Inwestor:

arms
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
arms
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz


Wykonawca: